Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı

Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde işyeri hekimiyle birlikte çalışan ve belirli görev ve sorumlulukları olan profesyonellerdir. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol oynarlar.

Diğer Sağlık Personelinin Görevleri

Diğer sağlık personelinin temel görevleri şunlardır:

 1. Planlama ve Değerlendirme: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
 2. Sağlık ve Çalışma Öyküleri: Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş ve periyodik muayene formlarına yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
 3. Özel Grupların Takibi: Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
 4. İlk Yardım: İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
 5. Eğitim: Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
 6. Hijyen Denetimi: İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
 7. Diğer Görevler: İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
 8. Destek Sağlama: İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak​​.

Diğer Sağlık Personelinin Yetkileri

Diğer sağlık personeli aşağıdaki yetkilere sahiptir:

 1. İnceleme ve Araştırma: Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
 2. İşbirliği: Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.
 3. Eğitim Katılımı: Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz​​.

Diğer Sağlık Personelinin Yükümlülükleri

Diğer sağlık personelinin yükümlülükleri şunlardır:

 1. Gizlilik: İşin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmak.
 2. Sorumluluk: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.
 3. Tespit ve Tavsiyeler: Görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür​.

Diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde kritik bir rol oynamaktadır. İşyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması, çalışanların sağlık durumlarının izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gibi konularda işyeri hekimiyle işbirliği içinde çalışarak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkıda bulunurlar. Bu nedenle, diğer sağlık personelinin yetkinliği ve görev bilinci, işyerlerinin genel sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Sohbete Başla
Merhaba 👋
Size yardımcı olmak için hazırız.
Sohbete Başla butonuna tıklayarak hemen iletişime geçebilirsiniz.