Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı

İLKYARDIM

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 29429 Sayılı İlkyardım Yönetmeliğine göre işyerlerinde ilkyardım bulundurma zorunluluğu vardır.

Mevcut belgesinin üzerinden 3 yıl geçenler ise belgelerini yenilemek zorundadır.

Temel İlkyardım Eğitimi

İlkyardım Güncelleme Eğitimi

Temel Yaşam Desteği Eğitimi

Afetlerde İlkyardım Eğitimi

OED Eğitimi

İlkyardım Eğitici Eğitimi

Sağlık Bakanlığı onaylı olmak zorundadır. Bu eğitimleri ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen kuruluşlar vermektedir.

HERKES İÇİN İLKYARDIM

İlkyardım eğitimi almak için bir yerde çalışmanıza veya bir zorunluluk gelmesine gerek yok!

18 yaşını doldurmuş herkes temel ilkyardım eğitimi alarak kaza, deprem, doğal afet vb. durumlarda canlılara ilk yardımda bulunabilir.

Acil durumlarda izleyen değil, yardım eden olun…

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI

Zorunlu ilkyardım belgenizi almak için hemen başvurun.

  Eğitim konuları, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

  Eğitimlerin içeriği;

  a) İlkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, OED kullanımı, havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,

  b) Temel yaşam desteği eğitimi; erişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği,

  c) Afetlerde ilkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri,

  ç) İlkyardım eğitici eğitimi; ilkyardım konularına ilaveten, yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları,

  konularını kapsar.

  Güncelleme eğitimleri, bilgi ve becerilerin güncel tutulması amacı ile almış olduğu yetki belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda, alınan eğitimin yarısı olacak şekilde düzenlenir. Güncelleme eğitiminde, güncellenecek eğitimin beceri rehberlerinin tamamı kullanılarak kursiyerlere uygulatılır.

  İlkyardım eğitimleri yüz yüze yapılmaktadır ve eğitimlere katılım zorunludur. İlgili yönetmeliğe göre;

  Temel İlkyardım Eğitimi 16 Saat (2 gün)

  İlkyardım Güncelleme Eğitimi 8 Saat (1 gün)

  İlkyardım Eğitici Eğitimi 40 Saat (5 gün)

  Temel Yaşam Desteği Eğitimi 2 Saat

  Afetlerde İlkyardım Eğitimi 4 Saat

  OED Eğitimi 2 Saat

  olarak düzenlenmektedir.

  İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olması zorunludur.

  Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden 85 puan almış olmaları şartı aranır. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygulamalı sınava alınmaz.

  Sınav kurallarına uymadığı için sınav gözetmen ekiplerince hakkında tutanak tutulan katılımcılar, ilk sınav hakkından başarısız olmuş sayılır.

  Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir ay içerisinde tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olan katılımcılara yetki belgesi verilmez. Kişinin talebi olur ise merkez tarafından kursa katıldığına dair yazı verilir. İki sınavda başarısız olan katılımcı yeniden eğitime katılır.

  Teorik sınav soruları, müdürlük tarafından oluşturulan soru havuzundan sınav gözetim ekibince belirlenir.

  Uygulama sınavları; temel yaşam desteği, OED kullanımı, hava yolu tıkanıklığı ve taşıma teknikleri-araç içinden yaralı çıkarma konuları mutlaka olmak kaydıyla beceri gerektiren konular esas alınarak yapılır.

  Teorik ve uygulamalı sınavlar ; hafta sonu veya mesai saatleri dışında olmak üzere müdürlükçe belirlenen tarihlerde yapılır.

  İzleyen değil, yardımcı olan bireyler için

  HERKES İÇİN İLKYARDIM…

  Sohbete Başla
  Merhaba 👋
  Size yardımcı olmak için hazırız.
  Sohbete Başla butonuna tıklayarak hemen iletişime geçebilirsiniz.